Jay-Ang Online Store

 
 
   

 

ดอกผีเสื้อริบบิ้นนอก

 

JAY-ANG THAIMADE Product สินค้าฝีมือคนไทยเพื่อคนไทย

     

   
  ผีเสื้อกุหลาบ(คละสี)   ผีเสื้อลวดลูกไม้ เล็ก(คละสี)   ผีเสื้อลวดลูกไม้(คละสี)    
  72 บาท / โหล   120 บาท /โหล   300 บาท / โหล    
  #02-MIX   #08-MIX   #05-MIX    
               
               
               
               
               
               

 

 

  ริบบิ้นม้วน
  ดอกผีเสื้อริบบิ้นนอก
  ดอกเข็ม
  ตะกร้อ